Menu

Gaziler Günü 19Eylül …

Bugün Gaziler Günü…
Neden bugün peki?
Kısaca bir tarihi gezi yapalım mı..
Bildiklerimizi anımsarız.
Çünkü Mareşal ve Gazi unvanının kazanılan savaşta önemi çok büyük.
22 Haziran 1919.
Mustafa Kemal Paşa,
Amasya Genelgesini yayınlandı.
8 Temmuz 1919.
İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e telgrafla resmi memuriyetine son verildiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildiren bir telgraf gönderdi.
4 Ağustos 1919
Erzurum Kongresi yapıldı ve yayınlandı.
4 Eylül 1919
Sivas Kongresi yapıldı ve yayınlandı.
23 Nisan 1920
Büyük Millet Meclisi açıldı.
9 Ocak 1921
İnönü savaşları..
5 Ağustos 1921
İşte bu tarih çok önemlidir.
Çünkü Meclisin..
Mustafa Kemal Atatürk’ün
Başkomutan olarak ordunun başına geçmesini istediği tarihtir.
12 Ağustos 1921
Mustafa Kemal Atatürk ordunun başına geçer.
Artık o BAŞKOMUTANDIR.
23 Ağustos 1921 – 13 Eylül 1921
Sakarya Meydan Savaşı
22 gün süren ve Yunanlıların mağlup edildiği en önemli savaştır.
Bu savaş kazanıldıktan sonra..
“Garp Cephesi Komutanı” İsmet (İnönü) Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa,
15 – 16 Eylül 1921’de gönderdikleri tarihi önergeyle,
Mustafa Kemal’e “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanı verilmesini isterler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
19 Eylül 1921 tarihinde yaptığı toplantıda
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’yı,
Sakarya Savaşı’nda elde ettiği büyük başarıdan dolayı
Askeri rütbelerin en büyüğü olan
“Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı ile onurlandırır.
Ve Mustafa Kemal Atatürk .
Bu unvandan sonra şöyle der…
” …. Kazanılan bu başarı, Yüksek Heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde, düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur.”
Bir gün sonra da..
Türk Ordusuna bir mesaj yayınlar ..
Şöyle der mesajında ..
“…Zaferden dolayı sizin kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan bu büyük muzafferiyetlerin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı, ancak size mal ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım.”
Sonrası malum..
Türk ordusu, yurdu tamamıyla düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922’de taarruza başlar.
30 Ağustos 1922 de
Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği
Başkomutan Meydan Muharebesi zaferi ile
Yunan ordusunun büyük kısmı yok edilir.
Türk ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’e girer.
11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanır ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından tamamen çıkarlar.
İşte o günden sonra her 19 Eylül ..
Gaziler günü olarak kutlanır…

Benzer Yazılar

YORUMUZU BIRAKIN