Menu

Pers İmparatorluğu ve Persepolis ..

Şiraz’da en çok görmek istediği yerlerden birisi PERSEPOLİS’di ama zaman yetmediği için maalesef gece sadece büyük girişi görmekle yetindim.

Daha sonra Ali anlatmaya başladı, o zaman fark ettim ki Pers İmparatorluğu hakkında bilgim çok az.

Kralların Kralı Darius’u öğrenmek istedim ve madem öğreniyorum, yazayım sizlere de Genel Kültür olsun dedim.

Pers İmparatorluğu aslında en eski imparatorluk neredeyse, Milattan Önce 500 lü yıllara dayanıyor.

Pers İmparatorluğunda öyle ilginç kurallar varmış ki, mesela;

– Kölelik diye bir şey yokmuş.
– Vergisini zamanında ödeyen herkese din, dil, ırk ayrımı yapılmadan aynı haklar verilmiş.
– Darius öyle sevilen bir kralmış ki, Persepolis’i inşa ederken köle kullanılmadığı için, şehri inşa eden herkese saat ücreti para ödemiş.

Persepolis 515 yılında inşa edilmiş.

O zamanlar Pers İmparatorluğu Bulgaristan’dan Pakistan’a kadar kaplamış durumdaymış.

Hatta o zamanlarda Dünya Nüfusunun %55’i bu topraklarda yaşıyormuş ve hayat standartları oldukça yüksekmiş.

O dönemde Perslilerin inandığı din Zerdüşt diniymiş ve bu din “ İyi ile Kötü “ arasındaki mücadeleyi anlatıyormuş. Dediğim gibi Kölelik yasa dışı olduğu için Persliler Kabil’İ işgal ettiğinde esir tutulan bütün Yahudi köleleri azat etmişler.

Kralların Kralı Darius’un adının böyle anılmasında bir çok ülkenin kralını kendisine bağlaması ve bu krallar tarafından çok sevilmesiymiş. O yüzden de bazı krallar öldüğünde kendi ülkeleri yerine Darius tarafından yaptırılan bu görkemli Persepolis’de gömülürlermiş. Nakş-ı Rüstem denilen yerde yedi ünlü kral mezarı hala bugün ziyaret edilebiliyor.

Pers İmparatorluğu uzun bir süre ayakta kalsa da zamanla saldırılarla duraklama devrine girmiş ve en son Makedonyalı Büyük İskender’e yenilerek tamamen dağılmış. Büyük İskender’in orduları da savaşi kazandıktan sonra Persepolis’i yakıp yıkmışlar ve bugüne ulaşan harabeler kalmış sadece.

Çok uzun uzadıya anlatmadım ama tarihleri gerçekten çok ilginç bilgiler ile dolu ama bize bu kadarı yeter değil mi :)))

Keyifle okumanız dileğimle ..

Sevgiler ..

Benzer Yazılar

YORUMUZU BIRAKIN