Menu

Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve 1000 TL çek

Ankara
18.11.1931

Kurtdereli Mehmet Pehlivana

Seni, cihanda büyün ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim. ” Ben, her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefimi düşünürüm ”

Bu dediğini, en az, yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporculara bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın.

Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O, bu mektubumla beraberdir.

Pehlivan ömrünün tüm sağlıkla uzun sürmesini dilerim.

Gazi Mustafa Kemal

****
O mektubun yanında olan hediye.
Bir İş bankası çekidir.
Üstünde

“Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a 1000 T. Lira veriniz. Bu para, Aralık ayı aylığımdan faiziyle kesilecektir.” diye yazmaktadır.

Kurtdereli çok mutlu olur mektuba.
Çeki alır bankaya gider.
1000 Lira kendisine ödenir.

Kurtdereli bankadan ayrılmaz.
Niçin beklediği sorulunca,

-“Çeki vermenizi bekliyorum,” der.

Banka müdürü,
-“Parayı aldın, çek bizde kalacak. Usul böyledir,” deyince de

Kurtdereli,

-“O halde alın bu 1000 lirayı, benim çekimi geri verin,” diye karşılık verir.

Müdür şaşırır…
“Neden?” diye sorar.

Kurtdereli cevap verir.

-“Orada Mustafa Kemal’in resmi ve altında da imzası vardır.”

Alır çeki ve çıkar gider.

Benzer Yazılar

YORUMUZU BIRAKIN