Menu

Kerbela Katliamı

MATEM AYI … KERBELA KATLİAMI

Bugün en çok göreceğiniz paylaşımlardan birisi olacak.

Matem Ayı, Muharrem Orucu ..

Peki neden Matem Ayı..

Dini konuları yazmayı çok sevmem çünkü en hassas olduğumuz konulardan birisi ve ciddi bir bilgi ve okuma gerektirir.

Ama olaya DİN olarak değil, TARİH olarak bakmamız ve neler olduğunu bilmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Yazdıklarım tamamen internetten faydalanarak ve tarafsızca yazılmıştır. Yanlış olan şeyler varsa düzeltirseniz sevinirim.

Gelelim Matem ayına….

Hz. Muhammed’in 632 yılında vefatından sonra İslam Aleminde halifelik makamını sırasıyla;

Hz. Ebubekir,
Hz. Ömer,
Hz. Osman ve
Hz. Ali’ye geçti.

Ancak Hz. Ali Hz. Osman’ın katillerini bulmamakla suçlanınca Hz. Muaviye Hz. Ali’ye savaş açtı. Bu savaş müslümanlar arasında bölünmelere neden oldu.

İslam dünyası iki ayrı yönetim tarafından idare edilmeye başlandı.

Kûfe, Hz. Ali’nin halifeliğinde, Şam başkent olmak üzere Hz. Muaviye’nin yönetimindeydi.

Hz. Ali öldürülünce Halifelik Hz. Muaviye’den Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’e devredilecekti.

Ancak beklendiği gibi olmadı ve Hz. Muaviye öldükten sonra yerine söz verildiği gibi Hz. Hüseyin değil, Muaviye’nin oğlu Yezid geçti.

Yezid’in halifeliğine çok tepki geldi, çünkü halifenin demokratik yollardan seçilmesi gerekiyordu ve Yezid’in halifeliği ile halifelik makamı saltanat usulüne çevrilmiş oluyordu.

Yezid, halifelik makamına geçer geçmez iktidarını ve otoritesini sağlamlaştırmak maksadıyla Medine valisine, kendisine itaat etmelerini istedi.

Ancak Kûfe halkı Hz. Ali’ye sıkı sıkıya bağlı olduklarından Yezid’in halifeliğini tanımadılar. Kûfe halkı, Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’e mektup yazarak kendisine bağlılıklarını bildirdiler ve onu Kûfe’ye davet ettiler.

Hz. Hüseyin, kendisini Kûfe’de kalabalık bir grubun beklediğini düşündüğünden bu daveti kabul etti ve Kûfe’ye gitti.

Bunu haber alan Yezid ordusunu topladı ve iki ordu Kerbela’da karşılaştı.

Hz. Hüseyin’in ordusunda bulunan 70 adama karşılık, Yezid’in ordusunda 4500 kişi olduğundan bu mücadele, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlandı.

Hz. Hüseyin’in ailesi esir alındı ve kanlı bir şekilde biten bu olay, tarihe Kerbela Olayı (Katliamı) olarak geçti.

Bu Müslüman alemini ikiye böldü …

Sünni ve Şii çatışmaları başladı.

İşte günümüzde Hz. Hüseyin’in şehit edildiği tarih, Muharrem ayının 10. günü (Aşure Günü)’dür.

Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.

Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu’nun temel ilkesidir.

Bu dönemde Aleviler…

On iki gün oruç tutarlar.
Bu sürede kesici alet ve bıçağa dokunmazlar,
Düğünlere, eğlenceli yerlere gitmezler,
Düğün nişan yapmazlar,
Su içmemeye çalışırlar.
Eşler özel hayatlarını mateme göre düzenler, fazla sulu yiyeceklerden güçleri oranında sakınırlar.
Yaşadıkları ortama göre, imkanları el veriyorsa tıraş olmazlar. İştahlarının çektiği güzel ve etli yemekleri yemezler.
Nasıl ki yakınlarınızdan birini kaybeden insan, onun acısı ile bir zaman kederli, üzüntülü günler yaşıyorsa işte on iki gün oruç boyunca da öyle yaşarlar.

Son bir bilgi, peki neden Aşure dağıtılır?

Aşure Arapçadır ve 10 – ON anlamına gelir. Hz. Hüseyin 10 Ekim 680’de katledilmiştir.

On iki İmamların acısını anmak üzere on iki değişik malzemeden yapılır ve on iki günlük orucun ardından yapılarak dağıtılır.

Tüm Alevi arkadaşlarımın Matem Orucu, Muharrem orucu mübarek olsun.

Sevgilerimle,

Benzer Yazılar

YORUMUZU BIRAKIN