Menu

Konfüçyüs kimdi?

Bugün en çok alıntı yaptığımız kişilerden birisi Konfüçyüs.

Peki kim bu Konfüçyüs, ne zaman yaşamış, ne okumuş, nasıl bugünlere kadar öğretileri gelebilmiş?

Aslında Konfüçyüs’ün tam olarak ne zaman doğduğu bilinmiyor, tahmin ediliyor.

En çok kabul edilen tarih, Milattan Önce 27 Ağustos 551 tarihi.

Kuzey Çin’in şimdiki Guangdong eyaletinde dünyaya geldiği sanılıyor. Ailesi fakirdi, babası bir aristokrattı.

3 yaşındayken babasını kaybetti.

Annesi ona yazı yazmayı öğretti. On üç yaşındayken de eğitilmek üzere dedesinin yanına gönderildi.

Burada matematik, sanat, okçuluk, güzel konuşma, yazma sanatları konusunda eğitim aldı.

Altı yıl sonra dedesini, MÖ 529 yılında annesini kaybetti. Üç yıl boyunca annesinin yasını tuttu.

On dokuz yaşındayken yaşadığı şehirde çalışmaya başladı, çeşitli memuriyetlerde bulundu, daha sonra bir yolculuk sırasında tanıştığı Guan Shi ile evlendi. Önce bir oğlu, sonra iki kızı oldu ama bir kızını kaybetti.

MÖ 522 de bir okul açtı.

Tüm amacı yeni şeyler öğretmek değil, eski dönemlerdeki eğitim, bilgelik, yaşam ve sanat konularında çocuklara bilgi verebilmekti.

Sonrasında bu eğitmenlik hayatı hep devam etti. Fazla detaya girmeden öğretilerine geçeyim…

Konfüçyüs Doğu Uygarlığının en önemli temsilcisi olarak kabul ediliyor.

Öldüğü MÖ 479 senesine kadar tüm yaşamı boyunca hep eğitim demiş bir filozof. O yüzden de ona Çin’in Socrates’i deniyor.

İlginç olan tüm Dünya onu bir filozof olarak görürken, Çinliler onun adını peygamber olarak zikrediyor.

O yüzden de ölümünden sonra ülkesi ona PRENS ünvanı verip, sonra Mükemmel Hakim ve Taçsız Kral diyerek adına tapınaklar inşa etmiş.

Bir başka ilginç olan şey ise; Bu öğretilerin hiç birisini yazıya dökmemiş, yani basılı bir kitabı veya bunları topladığı yazdığı sayfaları hiç olmamış. Bugüne kadar gelen sözlerinin hepsi öğrencileri tarafından o konuşurken, anlatırken tutulan notlardan alınmış.

Onu anlatan en güzel kitap LUN YU adlı bir kitapmış ve bu kitap bir İncil gibi Kutsal Kitap olarak anılıyormuş.

Konfüçyüs kendisini hep şöyle tanımlamış : “ Ben eskiye inanan birisiyim, bir kurucu değil, bir aktarcıyım. “

Son olarak Lun Yu’nun ana felsefesini aktararak bitireyim, Konfüçyüs’e göre YÜCE insan olmanın ilk şartı bu dört erdeme ulaşmasıymış …

1 Anaya ve Babaya saygı
2 İnsancıllık / Merhametlilik
3 Adalet
4 Yazıtlar / Ayinler

Umarım faydalı bir bilgi paylaşımı olmuştur.

Sevgilerimle,

Benzer Yazılar

YORUMUZU BIRAKIN