Menu

Budizm hakkında kısa bir tanıtım …

Tayland’da yaşayan insanların %92 gibi bir kısmının Budizm’e inandığını söylemiştim.
 
Bu seyahatte çok daha yakından gözleme olanağı bulsam da, Budizm’i, yeteri kadar, genel kültür olacak kadar bilmediğimi fark ettim.
 
Budizm deyince herkesin mutlaka bir fikri var, bu konularda çalışan arkadaşlarım çok daha fazla şey biliyor mutlaka.
 
İlginizi çekerse okursunuz, sizlere Vikipedi’den tarafsız ve objektif bir özet hazırlamaya çalıştım, bunu hazırlarken de ben de bir çok şey öğrendim.
 
Hazırsanız başlayalım ….
 
Budizm bugün Dünyada yaklaşık 500 Milyon insandan fazla inandığı bir DİN.
 
Peki Dünya genelinde durum nasıl derseniz, bir kaç yıl önce yapılan araştırmaya göre Dünyanın % 32 si Hir,stiyan ( 2,2 milyar ), sonra % 23 ile İslamiyet geliyor ( 1,6 Milyar ), Sonra % 15 ile Hindu dini ( 1 Milyar ) ve sonra Budizm %7 ile ( 500 milyon ) ve diğer dinler sıralanıyor.
 
Yani Budizm ilk dört içinde yer alıyor…
 
Budizm aslında ilk önce Hindistan’da çıkmış bir din ama daha sonrasında Güney Doğu ve Doğu Asya’da yaygınlaşıyor.
 
Ne zaman başlamış peki bu Budizm, tarih yaklaşık Milattan Önce 500 lü yıllar.
 
Bu dinin kurucusu ise bugün Buddha olarak bilinen Siddhartha Gautama.
 
Aslında Budizme din olarak bakmayıp, felsefe olarak bakan da var, çünkü emir ve kurallardan daha çok, bir yaşam felsefesi gibi sunulmuş.
 
Budizmin hedefi ise, hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermek deniyor.
 
Budizm’de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktaymış.
 
Budizm’in kurucusu olarak kabul edilen Siddharta’nın hayattaki acıların kaynağını açıklamak amacıyla yaptığı uzun çalışmalar sonucu ıstırabı sona erdirecek bir mânevî anlayışa ulaştığı ve böylelikle Budalık’a eriştiği kabul edilmekteymiş.
 
Aslında Buddha Siddhartha bir prens olarak doğuyor. Varlık içinde ve çok zengin, 29 yaşına kadar da Dünyanın bütün nimetlerinden fazlasıyla faydalanıyor, zenginliği yaşıyor, biliyor.
 
Sonrasında bu yaşamı terk edip, acıyı anlamak için her şeyden vazgeçip derviş olmak için yola çıkıyor. Tabi arada bir sürü yaşadığı olaylar var, merak eden o detayları okur.
 
Aydınlanmasından sonra Buda veya Gautama Buddha adını alarak öğretilerini yaymaya başlar. Hindistan’ın kuzeyini, Ganj kıyılarının kutsal kenti Benares ve dolaylarını yeni felsefesini anlatarak gezen Gautama Buddha, kayıtlara göre 80 yaşında Kuşinagar’da (Hindistan) ölmüş.
 
Budizm tabi öyle bir makalede anlatılıp anlatılacak bir şey değil ama yine de Budizm’de DÖRT YÜCE GERÇEK ve SEKİZ AŞAMALI ASİL YOL, temel öğretiler içinde yer alıyor.
 
Dört Yüce Gerçek şöyle sıralanıyor …
 
1. gerçek, Dukkha: acı hayatın ve varoluşun bir parçasıdır.
2. gerçek, Samudaya: acıların kaynağı arzu ve isteklerdir.
3. gerçek, Nirodha: istek ve arzular bırakılırsa acılar sona erdirilebilir.
4. gerçek, Magga: acıların sona erdirilmesinin yolu Sekiz Aşamalı Asil Yol’dan geçer. Doğru kavrama, doğru düşünce, doğru söz, doğru eylem, namuslu kazanç, doğru çaba, uyanıklık, ve doğru konsantrasyon.
 
Ve tabi Sekiz Aşamalı Asil YOL .. Buda’nın belirlediği “Dört Yüce Gerçek”in sonuncusudur ve Nirvana’ya giden (acıları sona erdiren) yol olarak kabul edilir.
 
Budizm, acıdan ve ıstıraptan kurtulmanın ancak bu sekiz yol sayesinde olacağını savunmaktadır.
 
1- Gerçek Bilgi
2- Doğru Zihniyet
3- Doğru Söz
4- Doğru Davranış
5- Doğru Yaşam Biçimi
6- Gerçek Çaba
7- Gerçek Dikkat
8- Gerçek Uyanıklık
 
Sekiz basamak, üç başlıkta toplanır.
 
Bunlar;
 
1- bilgelik (ilk iki basamak),
2- güzel ahlak
3- ruhsal-manevi arınmadır (son üç basamak).
 
Sekiz Asil Yol’un her basamağı “Samma” sözcüğüyle başlar. Bu sözcük, “doğru” ve “gerçek” kavramlarının tam karşılığıdır. Söz konusu kavramla benlik ve bencillik düşüncesi tamamen dışlanmıştır.
 
Neyse ….
 
Bir makale için sanırım bu kadar genel kültür yeter, daha fazla merak eden google’dan daha fazla bilgiye ulaşabilir, benim çok ilgimi çektiğini söylemeliyim.
 
Sevgilerimle,
 
22 Ağustos 2016, 21 :30

Benzer Yazılar

YORUMUZU BIRAKIN