Menu

Atatürk’ün Sarayburnu heykelinin hikayesi

Sene 1926,
Cumhuriyet ilan edileli henüz üç yıl olmuş.

Atatürk’ün bütün heykelleri hep askeri üniforma ile.
O dönemin İstanbul Belediye Başkanı
Emin Erkul
Atatürk’e gider.

Paşam der,
Sizin bütün heykelleriniz hep askeri üniforma ile,
Sizin bir sivil heykelinizi yapalım ve
İstanbul’da sizin istediğiniz bir yere dikelim.

Atatürk memnun olur.
Düşünür biraz,
Sonra
Benim heykelimi Sarayburnu’na dikin der.

Merak eder dinleyenler Atatürk’ün neden Sarayburnu’na dikilmesini istediğini.

Atatürk heykelinin Sarayburnu’na dikilmesi isteğini üç nedenle açıklar.

Bir der,
Oraya dikin ama sırtım Topkapı Sarayına dönük olsun.

İki der,
Oraya dikin ki, bir ayağım Avrupa’ya bassın.

Üç ve en önemlisi der,
Oraya dikin ki,
Yüzüm Anadolu’ya baksın.

Bu kararlarından dolayı da
İstanbul halkına bir mesaj gönderir.
Atatürk mesajında der ki…

“Muhterem İstanbul Halkının ilk defa heykelimi dikmek suretiyle gösterdiği yüksek kadirşinaslıktan ve resm-i küşat münasebetiyle hakkımda izhar buyurulan necip hissiyattan dolayı samimi teşekkürlerimi arz ederim. Sözün bundan sonrası heykeltıraşlarındır.”

Ve heykel
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e yaptırlır.

3 Ekim 1926 tarihinde de açılır.
Bugün hala Atatürk heykeli oradadır.

Sevgilerimle,

Benzer Yazılar

YORUMUZU BIRAKIN